Podebłocie
 
Encyklopedia PWN
Podebłocie,
w. w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim (gmina Trojanów), w Dolinie Środkowej Wisły.
wczesnośredniow. grodzisko z 2 osadami przygrodowymi (VII–XI w.); na jednej z osad 1984 odkryto 3 fragmenty glinianych tabliczek (ok. poł. IX w.) ze znakami pisma, uznanymi za chrześc. symbole imienia Chrystusa; są to najdawniejsze ślady infiltracji chrześcijaństwa na nasze ziemie i zarazem najstarsze ślady pisma.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia