Plutarch
 
Encyklopedia PWN
Plutarch, Ploútarchos, ur. przed 50 r., Cheronea (Beocja), zm. po 120,
filozof i biograf.
Autor zbioru Moralia (pol. wybory 1954, 1977 — o różnej zawartości), zawierającego pisma o różnorodnej treści: retoryczne, filoz.-teol. i polemiczne (łączące idee różnych ówczesnych kierunków filoz.), etyczne (np. Zalecenia małżeńskie), polit. (m.in. O monarchii, oligarchii i demokracji), pedag. (O tym, że i kobiety trzeba kształcić), krytycznolit. (np. Porównanie Arystofanesa z Menandrem), hist.-antykwaryczne (Osobliwości greckie...). Sławę przyniosły P. liczne biografie, z których zachowały się m.in. Żywoty równoległe — 46 życiorysów sławnych Greków i Rzymian zestawionych parami, np. Demostenes–Cyceron (wyd. pol. wyboru pt. Żywoty sławnych mężów 1953 oraz 1976 z inną zawartością i Cztery żywoty 1954). Z pism P. korzystało wielu pisarzy, filozofów i ojców Kościoła; od XV w. znane w zachodniej Europie i tłumaczone na języki nowoż., dostarczały tematów literaturze; w Polsce przekłady całości Moraliów (XVI w.) i Żywotów (XIX w.) nie zachowały się.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia