Petropawłowska Twierdza
 
Encyklopedia PWN
Petropawłowska Twierdza,
twierdza w Petersburgu (Rosja), zbudowana przez Piotra I Wielkiego na W. Zajęczej;
utraciła znaczenie militarne na rzecz Kronsztadu; od końca XVIII w. do 1917 więzienie polit.; po klęsce pod Maciejowicami do XI 1796 był w niej więziony m.in. T. Kościuszko. W Twierdzy Petropawłowskiej osadzano osoby szczególnie niebezpieczne dla caratu (m.in. A. Radiszczew, dekabryści, pietraszewcy, rewolucyjni demokraci lat 60. XIX w., narodnicy i działacze ruchu robotniczego); Twierdza Petropawłowska odegrała ważną rolę w obronie Piotrogrodu i bolszewików przed atakami 1917–20 białej armii (np. N. Judenicz); od 1924 muzeum.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia