Perun
 
Encyklopedia PWN
Perun,
mit. słow. bóg burzy, piorunów, błyskawic, ognia, być może również nieba i deszczu, czczony na Rusi,
posąg Peruna istniał prawdopodobnie w Kijowie już 944; 980 jego wyobrażenie (oraz podobizny innych bogów) ustawił ks. Włodzimierz, zniszczył je po swym chrzcie (988); sanktuarium Peruna istniało w okolicy Nowogrodu Wielkiego; ślady kultu Peruna u Słowian zachodnich zachowały się tylko w nazewnictwie geogr.; niekiedy utożsamia się Peruna z połabskim Porenutem i Porewitem oraz z litew. Perkunem; być może był czczony pod imionami Świętowita, RugiewitaJarowita.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia