Persowie
 
Encyklopedia PWN
Persowie,
lud stanowiący trzon mieszkańców współcz. Iranu oraz zamieszkujący w niewielkiej liczbie Afganistan, Irak, Arabię Saudyjską i Bahrajn, łącznie ok. 40 mln.
Język perski zaliczany do irańskiej grupy językowej; na pocz. I tysiącl. p.n.e. Persowie zasiedlili tereny zachodniej części Wyż. Irańskiej — obszary na zachód od Isfahanu i krainę Parsa (ob. Fars); od poł. VI w. p.n.e. stanowili trzon perskiego imperium Achemenidów, a następnie nowoperskiego państwa Sasanidów; pod wpływem postępującej od VII w. n.e. arabizacji Wschodu przyjęli alfabet arabski i islam (gł. ugrupowanie imamici); współcześnie tworzą w Iranie elitę władzy świeckiej i religijnej.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Gwardia królewska, fragment fryzu z pałacu perskiego władcy Dariusza I Wielkiego w Suzie, V w. p.n.e. — Muzeum Pergameńskie, Berlin.fot. A. Pieńkos/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Suza, relief Zwierzę fantastyczne z pałacu Dariusza I Wielkiego w Suzie, V w. p.n.e. — Luwr, Paryż fot. A. Pieńkos/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia