Pax
 
Encyklopedia PWN
Pax, Instytut Wydawniczy „Pax” w Warszawie,
instytut zał. 1949;
powstał z inicjatywy B. Piaseckiego, wydaje pol. i obcą literaturę nauk. i popularnonauk. z zakresu religii, filozofii, teologii, zwłaszcza prace dotyczące klas. i współcz. myśli chrześc., religioznawcze, z dziedziny biblistyki, patrologii, historii Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce, nauki społ. Kościoła, psychologii i socjologii (również religii); literaturę piękną (także dla dzieci i młodzieży) oraz zabytki pol. i obcego piśmiennictwa (m.in. pomnikowe edycje pol. kolęd i pieśni pasyjnych), prace z zakresu historii i teorii literatury, krytyki lit., publikacje dotyczące historii powszechnej i pol. (także źródłowe), literaturę społ.-polit., pamiętniki, wspomnienia i listy (m.in. w serii „z zegarem”), biografie, monografie, reportaże, eseistykę rel., filoz., hist., kult., lit.; wraz ze Stow. Civitas Christiana (do 1993 Stow. „Pax”) przyznaje coroczną nagrodę nauk., lit., artyst. im. W. Pietrzaka (od 1948).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia