Partia Centrum
 
Encyklopedia PWN
Partia Centrum, Senterpartiet,
norweska partia polit.;
zał. 1920 jako Partia Chłopska; 1931–33 rządząca; dążąc do zdobycia wpływów także w miastach, 1959 zmieniła nazwę na P.C.; w wyborach uzyskuje zwykle 6–11% głosów; społecznie konserwatywna, opowiada się za decentralizacją władzy i gospodarki, ochroną środowiska; przeciwna przystąpieniu Norwegii do EWG, potem do UE; w czasie silnych sporów polit. na tym tle krótkotrwałe wzrosty poparcia (1993 — 17%); współrządząca w koalicjach centroprawicy: krótko 1963, 1965–71 (premier P. Borten z P.C.), 1972–73, 1983–86, 1989–90 i 1997–2000, a 2005–13 w koalicji lewicowo-centrowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia