Panama. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Panama. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1972 (kilkakrotnie nowelizowana) Panam jest republiką, z prezydentem, wybierany w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję, jako głową państwa i szefem rządu. Władza ustawodawcza należy do 78-osobowego, 1-izbowego Zgromadzenia Ustawodawczego, wybieranego w wyborach powszechnych na 5 lat. Władzę wykonawczą sprawuje rząd powoływany przez prezydenta i przed nim odpowiedzialny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia