Palestyńska Rada Narodowa
 
Encyklopedia PWN
Palestyńska Rada Narodowa (PRN),
utworzona 1968, pełni funkcję palestyńskiego parlamentu
skupia przedstawicieli najważniejszych organizacji i ugrupowań polit.-wojsk., związków zaw., organizacji studenckich oraz działaczy niezależnych; PRN obraduje na sesjach zwyczajnych co 2 lata lub częściej na sesjach nadzwyczajnych, między sesjami PRN najwyższym organem jest Centralna Rada Palest.; PRN wybiera Kom. Wykonawczy Organizacji Wyzwolenia Palestyny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia