Palestyńska, Autonomia. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Palestyńska, Autonomia. Gospodarka.
PKB na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej 1,1 tys. dolarów USA (2007). Duża zależność gospodarcza od Izraela, w którym znajduje zatrudnienie (w zależności od sytuacji politycznej) znaczna część mieszkańców, a każdorazowe zamknięcie przez to państwo granicy powoduje skokowy wzrost bezrobocia (2006 — 18,6%, łącznie z Okręgiem Gazy); uprawa owoców cytrusowych, oliwek, warzyw, kwiatów; pasterska hodowla bydła i owiec; rzemiosło i drobny przemysł (cementowy, odzież., przetwórstwo owocowo-warzywne); słabo rozwinięta sieć komunikacyjna (3 lotniska, 5 tys. km dróg, 2004 — łącznie z Okręgiem Gazy); transport utrudniony ze względu na restrykcje Izraela, który utrzymuje ponad 50 stałych posterunków drogowych na głównych drogach łączących miasta Autonomii Palestyńskiej; trwają budowy objazdów, także podziemnych, oraz mostów omijających bezkolizyjnie izraelskie strefy osadnicze; wartość eksportu 301 mln dolarów USA (2005), importu 2,4 mld dolarów USA; wywóz oliwek, warzyw, wapienia; import żywności, różnorodnych dóbr konsumpcyjnych, materiałów budowlanych; główni partnerzy handlowi: Izrael, Jordania.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia