Palestyńska, Autonomia. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Palestyńska, Autonomia. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1994 (modyfikowaną m.in. 2003) na czele Autonomii Palestyńskiej stoi prezydent, wyłaniany w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję. Władzę ustawodawczą sprawuje 1-izbowy parlament (Palestyńska Rada Ustawodawcza, 132 członków), a wykonawczą rząd kierowany przez premiera.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia