Zachodniego Brzegu Jordanu

Encyklopedia PWN

obszar ok. 6 tys. km2 na zachód od Jordanu (łącznie ze wschodnią częścią Jerozolimy);
Palestyńczycy, Arabowie palestyńscy,
arabscy mieszkańcy byłego bryt. terytorium mandatowego (1922–48) Palestyny i ich potomkowie;
Arafat Jasir, Muhammad Jasir Abd ar-Ra‘uf al-Qudwa, pseud. Abu Ammar, ur. 24 VIII 1929, Gaza(?), zm. 11 XI 2004, Clamart koło Paryża,
przywódca palestyńskiego ruchu wyzwoleńczego.
intifada
[arab., ‘powstanie’],
powstanie Palestyńczyków w Okręgu Gazy i na Zachodnim Brzegu (Jordanu); rozpoczęte XII 1987, wygasłe 1993 po zawarciu porozumienia OWP z Izraelem;
ruch Arabów palestyńskich, którego celem jest utworzenie niepodległego arabskiego państwa Palestyny;
organizacje Arabów palestyńskich (Palestyńczycy) powstałe gł. po wojnie arabsko-izrael. 1967
Tyberiadzkie, Jezioro, hebr. Yām Kinaret, arab. Buḥayrat Tabariyyah, Morze Galilejskie, Genezaret,
jezioro w północnym Izraelu, przy granicy z Syrią, w północnej części tektonicznego Rowu Jordanu, na wys. 213,2 m p.p.m. (1999);
Betlejem, arab. Bayt Laḥm,
m. w środkowej Palestynie, od 1995 w Autonomii Palestyńskiej, na Zachodnim Brzegu (Jordanu), 8 km na południe od Jerozolimy.
Dżanin, Janīn,
m. w północnej Palestynie, na obszarze Zachodniego Brzegu (Jordanu);
miejscowość w Autonomii Palestyńskiej, na Zachodnim Brzegu (Jordanu), na południowy wschód od m. Ram Allah;
Hamas, Harakat al-Mukawama al-Islamijja, Muzułmański Ruch Oporu,
najważniejsza palestyńska organizacja terrorystyczna w Okręgu Gazy i na Zachodnim Brzegu (Jordanu);
Hebron, Al-Khalīl,
m. w środkowej Palestynie, w Judei, w Autonomii Palestyńskiej, na Zachodnim Brzegu (Jordanu).
Jerycho, arab. Arīḥā, hebr. Yeriho,
m. w Autonomii Palestyńskiej, na Zachodnim Brzegu (Jordanu), w dolinie Jordanu, 276 m p.p.m., ok. 30 km na północny wschód od Jerozolimy.
Kumran, Qumrān,
stanowisko archeologiczne w Autonomii Palestyńkiej, na Zachodnim Brzegu Jordanu, na północno-zachodnim wybrzeżu Morza Martwego.
Martwe, Morze, arab. Al-Baḥr al-Mayyit, Al-Baḥr al-Lūṭ, hebr. Yam ha-Melaḥ,
słone, bezodpływowe jezioro w Azji Południowo-Zachodniej, w Palestynie i na pograniczu Izraela i Jordanii;
Nabulus, Nābulus, Nablus,
m. w Autonomii Palestyńskiej, na Zachodnim Brzegu (Jordanu), w Samarii, na północ od Jerozolimy.
Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP), arab. Munazzamat at-Tahrir al-Filastinijja,
organizacja polityczna uważająca się za reprezentanta narodu palestyńskiego (Palestyńczycy);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia