Padniewski Filip
 
Encyklopedia PWN
Padniewski Filip, ur. ok. 1510, zm. 17 IV 1572, Warszawa,
podkanclerzy koronny, biskup krakowski;
sekretarz król. 1547–59 i sekretarz w. kor. 1557–59; początkowo blisko związany z królem Zygmuntem II Augustem, posłował m.in. do ces. Karola V (1549) i króla Ferdynanda I (1552); jako podkanclerzy i biskup kryt. wobec polityki króla, przeciwnik programu egzekucji praw i dóbr, obrońca przywilejów duchowieństwa; zwolennik unii pol.-litew., gł. autor wstępnego projektu aktu unijnego; aktywny w sferze polityki państw., zaniedbywał sprawy swej diecezji; miłośnik nauki, przyjaciel i mecenas pisarzy i uczonych; autor elegii oraz zbiorów życiorysów współcz. mu pol. biskupów.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Michałowicz z Urzędowa Jan, nagrobek biskupa Filipa Padniewskiego w katedrze na Wawelufot. W. Kryński/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia