P/E
 
Encyklopedia PWN
P/E
[ang. Price/Earning Ratio ‘wskaźnik cena/zysk’],
ekon. jeden z najstarszych wskaźników służących do oceniania atrakcyjności inwestycji;
jest obliczany przez podzielenie ceny akcji przez roczny zysk spółki, przypadający na 1 akcję, lub poprzez podzielenie kapitalizacji spółki przez całkowity roczny zysk; P/E jest trudny w interepretacji; teoretycznie — im wyższy wskaźnik, tym wyżej rynek wycenia przyszłe zyski spółki; nie oznacza to jednak, że inwestycja w papier wartościowy, charakteryzujący się wysokim P/E, musi być korzystna; jeśli bowiem P/E jest wysoki, to oznacza, że rynek zdyskontował już oczekiwane zyski i za dany papier wartościowy trzeba zapłacić wysoką cenę; ponadto, rynek może się mylić w ocenie przyszłej zyskowności emitenta, może nie być wystarczająco efektywny przy kształtowaniu ceny papieru wartościowego, co więcej decyzje inwestorów nie zawsze są racjonalne; analizy wykazały, iż korzystny P/E nie jest wystarczającą przesłanką do podjęcia trafnej decyzji inwestycyjnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia