wskaźniki giełdowe
 
Encyklopedia PWN
wskaźniki giełdowe,
ekon. wskaźniki określające atrakcyjność inwestowania w akcje spółek notowanych na giełdzie;
najczęściej przy ich obliczaniu są brane pod uwagę: cena akcji, zyski spółki, wielkość dywidendy, wartość księgowa spółki. Jednoznaczna interpretacja podstawowych wskaźników giełdowych nie jest możliwa (najczęściej nawet zaskakująco niska lub wysoka wartość wskaźnika ma swoje podstawy i wynika z oceny bieżącej sytuacji spółki przez uczestników rynku), w związku z czym nie powiny być one (zwłaszcza pojedyncze wskaźniki giełdowe) jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Do najważniejszych wskaźników giełdowych należą: wskaźnik ceny/zysk (P/E); wskaźnik cena/wartość księgowa (C/WK, ang. P/BV), obliczany przez podzielenie bieżącej ceny akcji przez wartość księgową spółki — im wyższy wskaźnik, tym lepiej rynek wycenia perspektywy rozwoju spółki, co oznacza, że jej akcje są relatywnie drogie; wskaźnik cena/dywidenda, obliczany jako iloraz bieżącej ceny akcji i dywidendy przypadającej na 1 akcję — im niższy wskaźnik, tym wyższa dywidenda w stosunku do zainwestowanego kapitału; wskaźnik wypłaty dywidendy, którego wielkość to procent zysku spółki przeznaczony na dywidendę — im wyższy wskaźnik, tym większa dywidenda w stosunku do zainwestowanego kapitału. Spółki przeznaczające większą część zysków na dywidendy pozostawiają mniej środków na rozwój, nie muszą być zatem bardziej atrakcyjne dla inwestorów, gdyż ograniczają potencjalny zysk kapitałowy. Za wskaźnik giełdowy, ale określający ogólną koniunkturę giełdową, nie zaś akcje poszczególnych spółek, uznać też można indeks giełdowy.
Mirosław Kachniewski
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia