„Otieczestwiennyje zapiski”
 
Encyklopedia PWN
„Otieczestwiennyje zapiski”:
1) ros. czasopismo wyd. 1818–30 w Petersburgu przez P. Swinjina; publikował gł. artykuły o treści hist. i etnogr.;
2) miesięcznik nauk.-lit. i społ.-polit., wyd. 1839–84 tamże; 1839–67 redaktor A. Krajewski, dział lit. prowadził do 1846 czołowy przedstawiciel rewolucyjnych demokratów W. Bielinski, przy współudziale m.in. A. Hercena, N. Ogariowa, N. Niekrasowa; wśród współpracowników także krytycy lit. reprezentujący liberalny okcydentalizm: P. Annienkow, A. Drużynin, T. Granowski; w  „O.Z.” publikowano m.in. utwory J. Lermontowa, W. Odojewskiego, I. Turgieniewa, F. Dostojewskiego; 1868–84 redakcję objęli Niekrasow, M. Sałtykow-Szczedrin i G. Jelisiejew, przekształcając miesięcznik w organ rewolucyjnych demokratów; po śmierci Niekrasowa 1877 do redakcji przystąpił N. Michajłowski; zamknięte przez władze carskie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia