Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa
 
Encyklopedia PWN
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations Wymowa(FAO Wymowa),
organizacja wyspecjalizowana ONZ,
popiera międzynarodową działalność zmierzającą m.in. do: polepszenia wytwarzania, wymiany i dystrybucji produktów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa oraz do zachowania zasobów naturalnych, podnoszenia konsumpcji, poprawy warunków życia na wsi; zbiera, opracowuje i rozpowszechnia informacje oraz przeprowadza badania z zakresu produkcji i dystrybucji żywności i produktów rolnych; od 1960 rozwija tzw. kampanię walki z głodem, zmierzającą do zwiększenia produkcji żywności przez stosowanie nowoczesnych metod; od 1961 prowadzi wspólnie z ONZ akcję pod nazwą Światowy Program Żywnościowy, którego celem jest udzielenie pomocy żywnościowej krajom rozwijającym się i dotkniętym klęskami żywiołowymi; skupia 192 członków (2009); Polska jest członkiem od 1945 (z przerwą 1950–57).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia