Światowy Program Żywnościowy
 
Encyklopedia PWN
Światowy Program Żywnościowy, ang. World Food Programme (WFP),
organ pomocniczy ONZ i FAO, działający od 1963;
organizuje i koordynuje pomoc żywnościową dla ofiar klęsk głodu i klęsk żywiołowych, masowych wysiedleń i in. sytuacji nadzwyczajnych; jest forum konsultacji międzyrządowych na temat programów pomocowych, analizuje światowe potrzeby żywnościowe, wspiera programy rozwoju rolnictwa i produkcji żywności; siedziba w Rzymie; 2020 otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia