„Nyugat”
 
Encyklopedia PWN
„Nyugat”
[ńụgot; węg., ‘zachód’],
węgierskie czasopismo lit.-artyst., wyd. 1908–41 w Budapeszcie;
stawiało sobie za cel walkę z zacofaniem literatury węg., m.in. dzięki przyswojeniu dorobku nowoczesnych prądów kultury eur., gł. symbolizmu i impresjonizmu, a także podejmowaniu współcz. zagadnień polit. i społ.; skupiało najwybitniejszych twórców epoki, o różnych poglądach ideowych i estetycznych, jak E. Ady, Z. Móricz, M. Babits, G. Illyés i in., odegrało doniosłą rolę w rozwoju literatury węg.; najświetniejszy okres w dziejach „N.” wiązał się z działalnością Adyego; po 1919, gł. pod wpływem Babitsa, „N.” stracił swój społ. charakter, propagował idee sztuki dla sztuki; zachował do końca wysoki poziom i rangę najwybitniejszego pisma lit. Węgier okresu międzywojennego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia