Nowy Federalizm
 
Encyklopedia PWN
Nowy Federalizm, ang. New Federalism,
idea polit. lansowana w USA w latach 70.–80. XX w. przez część republikanów;
zakładała zmianę podziału kompetencji między władze federalne i samorządowe: znaczne rozszerzenie uprawnień organów niższego szczebla (stanowych, miejskich) kosztem centralnych; realizowana w okresie prezydentury R.W. Reagana, gł. za pomocą cięć w budżecie federalnym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia