Notecka, Puszcza
 
Encyklopedia PWN
Notecka, Puszcza, Puszcza Nadnotecka,
kompleks leśny w Kotlinie Gorzowskiej, w międzyrzeczu Warty i Noteci;
pow. ok. 1340 km2; porasta ubogie obszary sandrów i wydm; pozostałość wielkiej puszczy piastowskiej; znacznie wytrzebiona w wyniku kolonizacji w XVI–XVIII w.; w XIX i XX w. wielokrotnie niszczona przez pożary i owady, m.in. 1922–24 przez katastrofalny żer strzygoni choinówki; zła gospodarka leśna na ubogich siedliskach spowodowała degradację najuboższych zbiorowisk; przeważają jednowiekowe drzewostany sosnowe niskiej jakości; na glebach bardziej urodzajnych w domieszce występuje buk i dąb; gł. siedliskowe typy lasów: bór wilgotny (65%) i bór suchy; liczne rezerwaty przyrody; w obrębie puszczy malownicze jeziora rynnowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia