Niedźwiedzie, Wielkie Jezioro
 
Encyklopedia PWN
Niedźwiedzie, Wielkie Jezioro, ang. Great Bear Lake, fr. Grand Lac de l’Ours,
jezioro polodowcowe w północno-zachodniej Kanadzie, w Terytoriach Północno-Zachodnich, na wys. 156 m;
Państwo: Kanada
Położenie względem poziomu morza: 156 m n.p.m.
Typ jeziora: wg genezy — lodowcowe; wg relacji z rzekami — odpływowe (odpływ przez Wielką Rz. Niedźwiedzią do Mackenzie); wg okresowości — stałe; wg warunków do rozwoju życia — oligotroficzne; wg zasolenia — słodkie
Powierzchnia akwenu: 31,1 tys. km2
Głębokość maksymalna: 414 m
Odpływy: Niedźwiedzia, Wielka Rzeka
pow. 31,1 tys. km2, głęb. do 413 m (kryptodepresja); brzegi wysokie, skaliste, silnie rozczłonkowane, zalesione; odpływ przez Wielką Rz. Niedźwiedzią (dł. ponad 150 km) do rz. Mackenzie; zamarza na ok. 8 mies.; rybołówstwo; żegluga; gł. m. nad W.J.N.: Port Radium — ośr. wydobycia rud uranu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia