Narodowo-Chrześcijańskie Zjednoczenie Pracy
 
Encyklopedia PWN
Narodowo-Chrześcijańskie Zjednoczenie Pracy (NChZP),
prorządowa organizacja polit.; powołane 1927 w woj. śląskim jako sojusz wyborczy, afiliofane do BBWR;
działało na podstawie odrębnego statutu; program głosił hasła chrześc.-społ., solidaryzmu społ., umacniania polskości Śląska; pozostawało pod wpływem Związku Naprawy Rzeczpospolitej; po rozwiązaniu 1935 BBWR kontynuowało jego działalność na Śląsku; 1937 zgłosiło akces do Obozu Zjednoczenia Narodowego; 1930 liczyło ok. 19 tys. czł.; przywódcy W. Dąbrowski, K. Grzesik; organ prasowy „Biuletyn Polityczno-Gospodarczy”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia