Muszkieterowie
 
Encyklopedia PWN
Muszkieterowie, także pod nazwą Mu, Żupany, Nurki,
konspiracyjna organizacja wywiadowcza, utworzona 1939 w Warszawie;
zał. i kierowana przez S. Witkowskiego („Tenczyński”); organizacja prowadziła w Polsce oraz na obszarach III Rzeszy i krajów okupowanych wywiad: wojsk., komunik., przem., społ.-polit. (raporty przekazywano do Sztabu Nacz. Wodza) i kontrwywiad (gł. wykrywanie pol. współpracowników gestapo i kripo); uważali się za bezpośrednio podporządkowanych gen. W. Sikorskiemu, wchodzili w skład Centralnego Komitetu Organizacji Niepodległościowych, od 1940 podporządkowani, 1941 wcieleni do ZWZ (część członków wstąpiła do Komendy Obrońców Polski); 1942 dow. AK rozwiązał organizację.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia