Międzynarodowy Instytut Badań Strategicznych
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowy Instytut Badań Strategicznych, ang. International Institute for Strategic Studies Wymowa(IISS Wymowa),
organizacja zał. 1958, z siedzibą w Londynie; celem jest rozwijanie badań w dziedzinie międzynar. bezpieczeństwa i rozbrojenia;
kieruje nią Rada Instytutu; ok. 10 stałych pracowników wspomaganych przez konsultantów przygotowuje coroczne publikacje, m.in. „Strategic Survey”, w którym analizuje się wydarzenia z dziedziny zbrojeń i rozbrojenia wraz z oceną sytuacji strategiczno-polit. na świecie, oraz „The Military Balance”, przedstawiający stan liczebny sił zbrojnych i uzbrojenia wszystkich państw świata; zrzesza ponad 1 tys. czł. i ok. 600 osób stowarzyszonych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia