Międzynarodówka Chrześcijańsko-Demokratyczna
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodówka Chrześcijańsko-Demokratyczna, hiszp. Internacional de Partidos Demócrata Cristianos y Populares (IDC), ang. Christian Democrat and People’s Parties International (CDI),
międzynar. organizacja partii chrześc.-demokr., utworzona 1961 w Santiago (Chile).
Do 1982 działała pod nazwą Świat. Unia Chrześc.-Demokr.; powstała z inicjatywy eur. Nowych Ekip Międzynar. (Nouvelles Equipes Internationales, NEI) i Chrześc.-Demokr. Organizacji Ameryki (Organizacion Democrate Cristiana de America, ODCA); należy do niej również Chrześc.-Demokr. Unia Europy Środkowej (Union Chretienne Democrate d’Europe Centrale, UCDEC); Międzynarodówka Chrześcijańsko-Demokratyczna popiera różnorodne formy własności (prywatnej, społ., państw.), demokr. ustrój państw.; należy do niej ok. 60 partii, gł. w Europie, Ameryce Południowej oraz Afryce, m.in. Austr. Partia Lud., niem. Unia Chrześc.-Demokr. i Unia Chrześc.-Społ., belgijska Partia Społ.-Chrześc., hol. Apel Chrześc.-Demokr., portugalskie Centrum Demokr.-Społ., wł. Partia Demokracji Chrześc., chilijska Partia Chrześc.-Demokr., Demokr. Partia Botswany; władze Międzynarodówki tworzą: Zgromadzenie Ogólne, Kom. Polit., Kom. Wykonawczy, Sekretariat Generalny (siedziba władz w Brukseli); organizacją stowarzyszoną z Międzynarodówką Chrześcijańsko-Demokratyczną jest Międzynar. Unia Młodych Chrześc. Demokratów (UIJDC).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia