Międzynarodowe Targi Poznańskie
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowe Targi Poznańskie, początkowo Targi Poznańskie,
targi zorganizowane 1921 jako impreza krajowa;
1925 uzyskały charakter międzynarodowy i do 1939 stały się 4. pod względem wielkości imprezą targową w Europie; po II wojnie światowej wznowione 1947, następnie 1951–54 zawieszone, w rezultacie pogorszenia stosunków gospodarczych państw bloku komunistycznego z krajami zachodnimi; w latach 70. istotny rozwój, na tle ogólnego ożywienia wymiany handlowej Polski; we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi powstało wiele imprez specjalistycznych i zwiększyła się liczba uczestników; obecnie, poza główną imprezą targową w czerwcu, odbywają się targi: budownictwa (Budma), medyczne (Salmed), maszynowe (Intermasz), elektroniczne i informatyczne (Infosystem), edytorskie (Multimedia), finansowe (Capital Fair), rolne (Polagra) i inne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia