Międzynarodowa Unia Geograficzna
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowa Unia Geograficzna (MUG), ang. International Geographical Union, fr. Union Géographique Internationale,
organizacja nauk., zał. 1922 w Brukseli; jej członkami są 94 kraje (2002) reprezentowane przez komitety nar. geografów.
Najwyższym organem MUG jest Zgromadzenie Ogólne; organizacja ma na celu popieranie studiów geogr., inicjowanie i koordynację prac badawczych, organizowanie międzynar. kongresów geogr. i konferencji regionalnych oraz prac specjalnych komisji w okresach między kongresami; kongresy odbywają się co 3–4 lata (1934 odbył się w Warszawie XIV Międzynar. Kongres Geogr.). Polska jest czł. Unii od 1925; pol. geografowie biorą czynny udział w jej pracach; wiceprezesi Unii: E. Romer (1928–38 i 1946–49), S. Pawłowski (1938–39), S. Leszczycki (1964–68 i 1972–76), J. Kostrowicki (1976–84); prezes Unii — S. Leszczycki (1968–72); M.U.G. wydaje półrocznik „The IGU Newsletter”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia