Międzynarodowa Asocjacja Kartograficzna
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowa Asocjacja Kartograficzna (MAK), ang. International Cartographic Association (ICA),
organizacja nauk., zał. 1959 w Bernie; do 1980 afiliowana przy Międzynarodowej Unii Geograficznej;
celem jej jest inicjowanie i koordynowanie badań z dziedziny kartografii, wymiana myśli nauk. i techn.; organizuje konferencje (XI odbyła się w Warszawie 1982) i seminaria, prowadzi działalność wydawniczą (1961–91 ukazywał się rocznik „International Yearbook of Cartography”, obecnie (2003) biuletyn „ICA News-Nouvelles de l’ACI”); zadania MAK są realizowane gł. przez komisje (do 1999 także grupy robocze), powoływane w zasadzie na 4 lata przez Zgromadzenia Ogólne w celu wykonania określonych zadań (1999–2003 powołano ich 17); 2003 MAK zrzesza 79 krajów; Polska, reprezentowana przez Inst. Geodezji i Kartografii, jest członkiem MAK od 1964 (wiceprezesami MAK byli: 1972–77 L. Ratajski, 1978–84 A. Ciołkosz, a przewodniczącymi komisji: 1972–77 L. Ratajski, od 1999 E. Krzywicka-Blum).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia