Miedniki
 
Encyklopedia PWN
Miedniki, Medininkai,
w. na Litwie, na południowy wschód od Wilna.
Stara osada litew., następnie warowny gród książęcy; w 1. poł. XIV w. wzniesiono tu zamek (rozbudowany w XVI w., obecnie ruiny), jedna z siedzib w. ks. Olgierda; 1944 miejsce internowania przez NKWD żołnierzy AK ze zgrupowań wil. i nowogródzkiego (ok. 7 tys. osób; ok. 4 tys. wywieziono do Kaługi).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia