Mateusza Ewangelia
 
Encyklopedia PWN
Mateusza Ewangelia, Ewangelia według św. Mateusza,
w Nowym Testamencie pierwsza Ewangelia kanoniczna;
przedstawia kolejno okoliczności narodzin Jezusa (Ewangelie dzieciństwa), jego nauczanie ujęte w schemat 5 wielkich mów z włączonymi relacjami o czynach (cuda Jezusa, Kazanie na górze), ostatnie dni w Jerozolimie, Mękę, Zmartwychwstanie, chrystofanie; od strony teol. podkreśla, że Jezus jest prawdziwym Synem Bożym i Mesjaszem, a Kościół prawdziwym Izraelem, czyli społecznością wiernych, spełniających wolę Bożą; E.M. korzysta z Ewangelii Marka, Źródła Q i in. materiałów; staroż. tradycja przypisuje autorstwo E.M. apostołowi Mateuszowi (stąd tytuł), ale wg Papiasza z Hierapolis Mateusz spisał słowa Jezusa po hebrajsku (aramejsku?), podczas gdy E.M. jest napisana w języku gr. i zależna od źródeł gr.; w E.M. nic nie wskazuje na autorstwo świadka naocznego, powstała ona między 70 a 100 r. n.e., być może w Syrii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia