źródło Q
 
Encyklopedia PWN
źródło Q
[od niem. Quelle ‘źródło’],
zw. też Logienquelle, Spruchquelle, ang. Sayings Source, Q-Source,
nazwa hipotetycznego zbioru logiów (wypowiedzi; logion) Jezusa, z którego mogli korzystać autorzy Ewangelii Mateusza i Ewangelii Łukasza;
hipotezę zakładającą istnienie takiego zbioru uzasadnia zbieżność sformułowań użytych w paralelnych fragmentach tekstów obu Ewangelii, które powstały niezależnie od siebie; źródło Q mogło liczyć ok. 240 wersetów; zawierało dłuższe i krótsze wypowiedzi Jezusa ułożone w kolejności zbliżonej do tej, w której pojawiają się w Ewangelii Łukasza; hipoteza istnienia źródła Q jest częścią tzw. hipotezy dwóch źródeł (1838), szeroko przyjętej w obecnej biblistyce, wg której autorzy Ewangelii MateuszaEwangelii Łukasza korzystali z Ewangelii Marka i źródła Q zredagowanego prawdopodobnie ok. 50 r.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia