Marsyliusz z Padwy
 
Encyklopedia PWN
Marsyliusz z Padwy, właśc. Marsilio Mainardini, ur. ok. 1275, zm. między 1336 a 1343,
wł. filozof i polityk;
profesor uniwersytetu w Paryżu; 1327 ekskomunikowany, zbiegł na dwór ces. Ludwika Bawarskiego, gdzie przebywał do końca życia jako doradca; w filozofii zwolennik awerroizmu łacińskiego, którego zasady zastosował w traktacie polit. Defensor pacis (1324); głosił rozdział państwa (rządzonego przez władców zgodnie z radami filozofów w celu zaspokojenia potrzeb materialnych w życiu ziemskim) i Kościoła (którego kapłani mają się troszczyć tylko o przyszłe życie wieczne i ułatwiać rządzenie władcom przez zachęcanie ludzi do cnoty).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia