Marchia Wschodnia
 
Encyklopedia PWN
Marchia Wschodnia, Marchia Saska,
marchia utworzona 937 przez Ottona I na południowo-wschodnim pograniczu Saksonii dla podboju sąsiednich ziem słowiańskich;
po zagarnięciu Łużyc 963 granice M. W. zetknęły się z państwem pol.; po śmierci margrabiego Gerona (965) podzielona 966 na 6 mniejszych marchii, m.in. Północną, Łużycką i Miśnieńską.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia