Mahmud z Kaszgaru
 
Encyklopedia PWN
Mahmud z Kaszgaru, ur. między 1029 a 1038, Kaszgar, zm. 1078(?),
turecki historyk, filolog i etnograf;
o jego życiu niewiele wiadomo; prawdopodobnie wiele podróżował po Bliskim Wschodzie, a za panowania kalifa abbasydzkiego Al-Muktadiego (1075–94) przypuszczalnie przebywał w Bagdadzie — może o tym świadczyć dedykacja na najważniejszym dziele M., napisanym tamże Diwan lughat at-Turk [‘dywan języków tureckich’], będącym encyklopedią wiedzy o kulturze materialnej i duchowej ludów tureckich w XI w.; jest on także autorem zaginionej gramatyki języków tureckich.
Bibliografia
E. Tryjarski Kultura ludów tureckich w świetle przekazu Maḥ mūda z Kaszgaru (XI w.), Warszawa 1993.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia