Magisterium Kościoła
 
Encyklopedia PWN
Magisterium Kościoła, Nauczycielski Urząd Kościoła, Magisterium Ecclesiae,
według teologii katolickiej władza autorytatywnego nauczania prawd wiary, sprawowana przez kolegium biskupów z papieżem jako głową, a indywidualnie przez biskupów pozostających w łączności z tym kolegium;
Magisterium Kościoła to urząd mający prawo do przekazywania ludziom Objawienia Bożego i głoszenia go przez kompetentnych przedstawicieli, którzy stanowią instytucję nauczającą (magisterium vivum); nauczanie Kościoła w sprawach wiary i moralności, jeśli ma charakter jednomyślny, jest przyjmowane za nieomylne, zarówno gdy odbywa się w sposób nadzwyczajny (na soborach powszechnych), jak i zwyczajny, przez zgodne nauczanie biskupów w diecezjach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia