Ludowy Związek Kobiet
 
Encyklopedia PWN
Ludowy Związek Kobiet (LZK),
konspiracyjna organizacja społ.-polit. kobiet, utworzona II 1942, związana z ruchem lud. i uznająca zwierzchnictwo Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego;
prowadziła służbę sanitarną, obsługę konspiracyjnej łączności i kolportażu wydawnictw „Roch” i BCh, pomoc rodzinom więzionych i pomordowanych, zaopatrywanie w żywność oddziałów BCh, samokształcenie i tajne nauczanie; w składzie kierownictwa LZK m.in.: A. Chorążyna, M. Szczawińska, W. Tropaczyńska-Ogarkowa; LZK skupiał ok. 12 tys. kobiet, z tego 8 tys. działało w Zielonym Krzyżu; prasa centralna („Żywią”, „Biedronka”) i terenowa; od 1945 członkinie LZK podjęły działalność w PSL i ZMW RP „Wici”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia