Lucas Robert Emerson
 
Encyklopedia PWN
Lucas
[lụ:kəs]
Robert Emerson (mł.) Wymowa, ur. 15 IX 1937, Yakima (stan Waszyngton), zm. 15 V 2023, Chicago (stan Illinois),
amerykański ekonomista, przedstawiciel nowej klasycznej ekonomii; uczeń M. Friedmana.
uczeń M. Friedmana; 1970–74 profesor Uniwersytetu Carnegie–Mellon w Pittsburghu (Pensylwania), od 1974 Uniwersytetu w Chicago; wspólnie z Th. Sargentem opracował model oczekiwań racjonalnych (Rational Expectations and Econometric Practice 1981), zgodnie z którym podmioty gospodarcze, dysponując pełną informacją, potrafią przewidzieć, co będzie się działo w gospodarce, i nie popełniają systematycznych błędów w ocenie przyszłych zjawisk; skonstruował teorię cyklu koniunkturalnego; dowodził, że zgodnie z hipotezą oczekiwań racjonalnych, zmiany w wielkości produkcji pojawią się tylko wówczas, gdy podmioty gospodarcze nie będą w stanie odróżnić zmian w cenach względnych od zmian w ogólnym indeksie cen. Twierdził, że źródłem zmian wielkości realnych są trudności z wychwyceniem sygnałów rynkowych, czyli że są one następstwem założenia asymetryczności informacji, główną przyczyną zaś wahań cyklicznych są, nie dające się przewidzieć, zmiany w podaży pieniądza (Studies in Business Cycle Theory 1981; Models of Business Cycles 1985). W 1995 otrzymał Nagrodę Nobla za „opracowanie i przygotowanie do praktycznych zastosowań hipotezy oczekiwań racjonalnych, gruntowną przebudowę analizy makroekonomicznej oraz pogłębienie wiedzy o polityce ekonomicznej”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia