Lubliner Ludwik Ozjasz (Ozajasz)
 
Encyklopedia PWN
Lubliner Ludwik Ozjasz (Ozajasz), ur. 14 VIII 1809, Warszawa, zm. 25 II 1868, Bruksela,
działacz emigr., publicysta;
uczestnik powstania listopadowego; po jego upadku na emigracji; czł. TDP; współpracownik J. Lelewela, od 1847 działał z K. Marksem i F. Engelsem w Międzynar. Tow. Demokr. w Brukseli; współzał. (1862) Sojuszu Pol. Wszelkich Wyznań; autor licznych broszur i artykułów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia