Liberalni Demokraci
 
Encyklopedia PWN
Liberalni Demokraci, Liberalna Partia Demokratyczna, Liberal Democrats, Liberal Democratic Party,
bryt. partia polit.;
zał. 1988 jako Socjalliberalna Partia Demokr. z połączenia Partii Liberalnej i części Partii Socjaldemokr.; 1989 przyjęła ob. nazwę; światopoglądowo liberalna; opowiada się za dokonaniem reform ustrojowych w państwie (m.in. ustanowienie konstytucyjnych gwarancji praw obywatelskich, zmiana ordynacji większościowej na proporcjonalną w wyborach do Izby Gmin, reforma Izby Lordów), a także za uczestnictwem Wielkiej Brytanii w procesie integracji eur.; domaga się zwiększenia opodatkowania na cele edukacyjne i wzrostu wydatków socjalnych; 3. partia w bryt. systemie polit., dąży do przełamania dominacji Partii Pracy i Partii Konserwatywnej; 1992–2001 w wyborach do Izby Gmin uzyskiwała 16,8–18,3% głosów wyborców, lecz tylko od 3% (1992) do 8% (2001) miejsc w izbie, natomiast 2005 — 22% głosów i 9,6% miejsc; w wyborach regionalnych 1999, 2003 i 2007 uzyskiwała 13% miejsc w Parlamencie Szkocji, a 10% w Zgromadzeniu Walii; współrządząca w koalicji z laburzystami w Szkocji (1999–2007) i w Walii (2000–03); 2010 w wyborach do Izby Gmin uzyskała 23% głosów (57 miejsc) i utworzyła koalicję rządową z Partią Konserwatywną (wicepremier N. Clegg); od 2015 poza rządem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia