Lew Daniłowicz
 
Encyklopedia PWN
zw. królem Czerwonej Rusi (Rex Ruthenorum), 1272 ustanowił Lwów stol. państwa; odgrywał istotną rolę polit. w środkowej Europie; 1279 rywalizował z Leszkiem Czarnym o Kraków, a następnie poparł Bolesława II Mazowieckiego; w miarę umacniania się Wacława II w Małopolsce zmienił orientację i popierał Władysława I Łokietka.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia