Leszczyński Rafał
 
Encyklopedia PWN
kalwin; studiował w Niemczech; wielokrotnie poseł na sejmy, od 1611 kasztelan wiślicki, od 1618 kaliski, od 1619 wojewoda bełski; występował w obronie różnowierców, zapewnił opiekę uchodzącym z Czech i Moraw luteranom i braciom czeskim; w okresie panowania Zygmunta III Wazy w opozycji; przyczynił się do nawiązania przez Władysława IV Wazę kontaktów ze Szwecją, uczestnik rokowań pokojowych w Sztumskiej Wsi (1635); protektor artystów i pisarzy, opiekun gimnazjum w Lesznie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia