Leeuwenhoek Antonie
 
Encyklopedia PWN
Leeuwenhoek
[ḷ:uənhuk]
Antonie van Wymowa, ur. 24 X 1632, Delft, zm. 26(?) VIII 1723, tamże,
przyrodnik holenderski, twórca podstaw mikrobiologii;
od 1680 członek Towarzystwa Królewskiego w Londynie; za pomocą mikroskopu własnej konstrukcji, potem udoskonalonego, dokonał wielu obserwacji, m.in. sporządził opis czerwonych krwinek, plemników (1677), drożdży, szczegółów budowy roślin, tkanek zwierzęcych, odkrył bakterie, orzęski; w wyniku obserwacji nad rozwojem owadów, małży, węgorzy stwierdził wylęganie się ich z jaj i przechodzenie przez stadia larwalne, co było dowodem zaprzeczającym teorii samorództwa zwierząt.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Mikroskop optyczny rys. J. Babicki/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia