Lamba przesunięcie
 
Encyklopedia PWN
Lamba przesunięcie,
fiz. efekt przesunięcia poziomów energ. w atomach związany z kreacją i anihilacją wirtualnych cząstek w polu elektr. jądra i elektronów;
różnice w energiach elektronów znajdujacych się na tej samej powłoce, mających taki sam całkowity moment pędu, lecz różne jego składowe (różne momenty orbitalne i spiny); wg teorii Diraca elektrony takie powinny mieć identyczną energię, jednak pomiary wykonane 1947–53 za pomocą aparatury mikrofalowej przez Lamba i współpracowników wykazały istnienie różnic energii (przesunięcie linii widmowych atomu wodoru o 1057,77 ± 0,10 MHz); efekt ten jest wynikiem oddziaływania elektronu z własnym polem promieniowania i znajduje wyjaśnienie na gruncie elektrodynamiki kwantowej; odkrycie to wpłynęło m.in. na rozwój nowych metod w elektrodynamice kwantowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia