polaryzacja próżni
 
Encyklopedia PWN
polaryzacja próżni,
fiz. zjawisko kreacji i anihilacji wirtualnych par cząstka–antycząstka w stanie próżni (próżnia; 2), opisywane w kwantowej teorii pola;
p.p. jest efektem kwantowym obserwowalnym np. w efekcie Casimira lub w przesunięciu poziomów energ. w atomach (Lamba przesunięcie); nazwa pochodzi stąd, że w elektrodynamice kwantowej wpływ kreacji par elektron–pozyton na niektóre zjawiska może być w przybliżeniu uwzględniany jako efektywna polaryzowalność próżni, czyli np. ekranowanie ładunku elektr. na odległościach rzędu komptonowskiej długości fali elektronu ˜ 10–12m, gdzie h — stała Plancka, m — masa spoczynkowa elektronu, c — prędkość światła w próżni.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia