Kuznets Simon Smith
 
Encyklopedia PWN
Kuznets
[kụznəc]
Simon Smith Wymowa, ur. 30 IV 1901, Charków (Ukraina), zm. 8 VII 1985, Cambridge (stan Massachusetts),
ekonomista amerykański, pochodzenia rosyjskiego.
1936–54 profesor Uniwersytetu Pensylwanii w Filadelfii, 1954–60 Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore, 1960–71 — Uniwersytetu Harvarda w Cambridge; doradca ekonomiczny rządów w Chinach i Indiach; zajmował się głównie problematyką wzrostu gospodarczego oraz dochodu narodowego i jego podziału; badał historię gospodarczą XIX i XX w.; zgromadził dane statystyczne dotyczące produktu społecznego i nakładów produkcyjnych, struktury produkcji i zatrudnienia, uporządkował je w zwarte i ciągłe szeregi czasowe i poddał analizie pod kątem porównywalności w czasie i przestrzeni; Modern Economic Growth. Rate, Structure and Spread (1966), Wzrost gospodarczy narodów. Produkt i struktura produkcji (1971, wydanie polskie 1976); 1971 otrzymał Nagrodę Nobla za opartą na empirycznych materiałach interpretację wzrostu gospodarczego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia