Księga Sędziów
 
Encyklopedia PWN
Księga Sędziów,
księga Starego Testamentu zawierająca hist. i legendarne przekazy z życia plemion izraelskich w Kanaanie przed powstaniem monarchii (XII–XI w. p.n.e.);
powstała prawdopodobnie pod koniec VII w. p.n.e.; wymienia 12 sędziów (właściwie wodzów) plemion izrael. i ich zwycięstwa; bardziej szczegółowe informacje o Deborze i Baraku, Gedeonie, Abimeleku, Jeftem, Samsonie, osiedleniu plemienia Dan na północ od Galilei, wojnie z plemieniem Beniamina; chronologia tych epizodów jest trudna do ustalenia; treść teol. księgi wyraża się w danej Izraelowi przestrodze, że brak wierności Bogu przynosi narodowi upadek, natomiast pokuta za popełnione grzechy przywraca znów łaskę.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia