Krzyża Wojskowego, Order
 
Encyklopedia PWN
Krzyża Wojskowego, Order,
pol. odznaczenie wojsk.;
ustanowiony 22 IX 2006 przez prezydenta RP; nadawany przez kapitułę z kanclerzem na czele za wybitne czyny bojowe połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia sił zbrojnych RP poza granicami państwa w czasie pokoju; podział na 3 klasy; ma kształt krzyża kawalerskiego zwieńczonego koroną Bolesława Chrobrego, na awersie znajduje się srebrny orzeł państwowy, na rewersie wizerunek miecza koronacyjnego Piastów – Szczerbca oraz dewiza Milito pro Patria [‘walczę dla ojczyzny’]; wstęga orderowa granatowa z karmazynowymi paskami po bokach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia