Krukowski Stefan
 
Encyklopedia PWN
Krukowski Stefan, ur. 22 I 1890, Mszczonów, zm. 1 V 1982, Warszawa,
archeolog; wybitny badacz epoki kamienia;
wybitny badacz epoki kamienia; samouk; od 1956 profesor Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN; odkrył i przebadał wiele ważnych stanowisk jaskiniowych, lessowych, piaskowych i kopalnianych, m.in.: Ciemna i Okiennik, Piekary, Góra Puławska, Świdry Wielkie, Krzemionki; prowadził także wykopaliska w Gruzji, Rosji i na Ukrainie; podczas badań dokonał istotnych ustaleń w dziedzinie geologii plejstocenu; inicjator i zwolennik tworzenia odrębnej pol. terminologii prahist., co powodowało duże opory w publikowaniu jego prac; Prahistoria ziem polskich (Paleolit, 1939, reedycja 1948), będąca syntezą paleolitu pol., stanowi do dziś podstawowe dzieło z tego zakresu; inne prace, m.in. Krzemionki Opatowskie (1939), Skam 71. Zbiór rozpraw prahistorycznych (1976, wspólnie z A. Nowakowskim).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia