„Kronika”
 
Encyklopedia PWN
„Kronika”,
emigr. tygodnik społ.-polit., ukazujący się 1947–49 we Frankfurcie n. Menem;
prezentowało informacje z życia Polaków w Niemczech, wiadomości z kraju, problematykę polit. (sprawa niepodległości, Ziem Północnych i Zachodnich, stosunków pol.-ukr.); kronika Oddziałów Wartowniczych, dział poszukiwań; redaktor nacz. K. Hrabyk.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Kronika Galla Anonima, karta z najstarszej kroniki polskiej spisanej prawdopodobnie 1113–16 (rękopis z XIV w. znajduje się w zbiorach Biblioteki Narodowej).fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia